VOSA CORPORATION http://www.vosa.com.vn

VOSA announces to pay dividend(27/09/2007)
21.03.2008

VOSA announces to pay dividend(27/09/2007)


THÔNG BÁO
TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2007
Tên tổ chức phát hành: COÂNG TY CP Dai Ly Hang Hai Vietnam (VOSA)

1.      Địa chỉ: P.1002-1003, Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ Q1 HCM
Điện thoại: 08.9140424 - 8211036  Fax: 08.8214919 - 9140423
Mệnh giá: 10.000 đồng
2.      Nội dung và thủ tục chi trả cổ tức:  
Tạm ứng cổ tức đợt 1 (từ 21/10/2006 đến 30/06/2007)
Mức tạm ứng cổ tức: 5%/Mệnh giá (500đ/cổ phần)
Ngày chốt danh sách: 15/10/2007
Thời gian thanh toán cổ tức: Từ ngày  25/10/2007 đến ngày 30/11/2007.
· Cty cổ phần chứng khoan Sai Gon sẽ tạm ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần CTy CP Dai Ly Hang Hai VN (VOSA) vao cac ngay 11 & 12/10/2007.      
3.      Nơi chi trả cổ tức:
a.       Cổ đông là CBCNV trong Công ty : Nhận tại đơn vị chi nhánh Vosa nơi mình công tác
b.      Cổ đông bên ngoài sẽ nhận tại : Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  tại Tp.HCM – Địa chỉ :số 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM – Điện thoại : 08-8218567
c.       Đối với cổ đông ở các tỉnh phía Bắc sẽ nhận tại : Chi nhánh Ngô Quyền - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội –
 Địa chỉ : số 1C Ngô Quyền Hà Nội    -  Điện thoại : 04-9366321
4.      Thủ tục nhận cổ tức:
·        Nhận tiền mặt : Khi đến nhận cổ tức, đề nghị quý cổ đông mang theo giấy CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền xác nhận của địa phương /giấy ủy quyền hợp lệ đối với tổ chức.
·        Chuyển khoản : Quý cổ đông có thể yêu cầu SSI chuyển cổ tức vào tài khoản của chính mình tại Ngân hàng. Hồ sơ gửi SSI bao gồm : Giấy yêu cầu chuyển cổ tức (theo Mẫu nhận tại SSI hoặc tải về từ trang Web: www.vosagroup.com ) , bản photo CMND, bản photo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

                               Tp.Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng 10 năm 2007
                                        TỔNG GIÁM ĐỐC
                                   TRẦN DŨNG KHÁNGURL Article::http://www.vosa.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=142

© VOSA CORPORATION contact: vihanvietnam@gmail.com