THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NV KẾ TOÁN TỔNG HỢP

            VÀ NV LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - Tải về

10/09/2019 -10/10/2019

       THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE 2017  

 

 

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com