VOSA CORPORATION | About us | VOSA CORPORATION | Địa Chỉ Văn Phòng**Office
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  About us »Office
OFFICE

1. Head Office

Head Office at Hochiminh city: 5th Floor , Petroland Tower, 2 Tan Trao Str., Dist.7, HoChiMinh City, Vietnam
Tel      :  (84 8) 54161820/ 54161821/ 54161821
Fax     :  (84 8) 54161824/ 54161823
E-mail :  vosagroup@vosagroup.com;  commercial@vosagroup.com 

2. Branches Network

VOSA HA NOI
Add     : Ocean Park Building, Rm. 707, 7th. Floor, 1 Dao Duy Anh Str.,
Dong Da Dist., Ha Noi City,Viet Nam.
Tel      : 84.4.5770791/2/3
Fax     : 84.4.5770790
E-mail : vosahan@fpt.vn
 --------------------------------------------------------------------------------
 VOSA QUANG NINH  
 Add     : 70 Le Thanh Tong Str., HaLong City, QuangNinh Pro., Vietnam
 Tel      : 84.33.827268
 Fax     : 84.33.827267
 E-mail : vosaqninh@hn.vnn.vn
 --------------------------------------------------------------------------------
 VOSA HAI PHONG  
 Add : 25 Dien Bien Phu Str. Hai Phong City, Vietnam 
 Tel   : 84.313.551408/ 551275/ 551321
 Tlx   : 311245 VOSA VT
 Fax  : 84.313.859915/ 859842
 Email : ops.dept@vosahp.com.vn or tvmg.vosahp@hn.vnn.vn
 vosahaiphong@vosahp.com / dk.vosahp@hn.vnn.vn
  --------------------------------------------------------------------------------
NORTHERN FREIGHT
Add    :  25 Dien Bien Phu Str., Haiphong City, Vietnam
Tel     : 84.313. 551501 (12 lines)
Fax    : 84.313.551502 (2 lines)
Email : nfhaiphong@northfreight.com.vn
--------------------------------------------------------------------------------
ORIMAS  
Add     :  54 Le Loi Str., Hai Phong City, VietNam
Tel      : 84.313.550818
Fax     : 84.313.855444
E-mail : orimas@hn.vnn.vn
--------------------------------------------------------------------------------
VOSA BEN THUY  
Add    :  86 Nguyen Thi Minh Khai Str., Vinh City, Nghe An Pro., VietNam
Tel     : 84.38.844932
Fax    : 84.38.843494
Email : vosa.bt@dng.vnn.vn
--------------------------------------------------------------------------------
VOSA DA NANG  
Add   :  3 Quang Trung Str., Da Nang City, Vietnam 
Tel     : 84.511. 3821161- 3891941
Fax    : 84.511. 3822426- 3892899
Email : vosadanang@dng.vnn.vn & vosadanangffd@dng.vnn.vn
--------------------------------------------------------------------------------
VOSA QUI NHON 
Add    :  147 Tran Hung Dao Str., Qui Nhon City, Binh Dinh Pro., VietNam
Tel      : 84.56.892824
Fax     : 84.56.891126
E-mail : vosaquinhon@dng.vnn.vn
 --------------------------------------------------------------------------------
VOSA NHA TRANG   
Add    :  03 Tran Phu Str., Cau Da, Nha Trang City, Khanh Hoa Pro.,Vietnam
Tel      :  84.58.590053
Fax     :   84.58.590048
E-mail : vosant@dng.vnn.vn

--------------------------------------------------------------------------------
VOSA SAI GON  
Add    : 3 - 5- 7 Nguyen Hue Blvd, Dist.1, Hochiminh city, Vietnam
Tel     : 84-8 8291482/8297723/8290101
Fax    : 84-8 8293626 – 8212795
Email : vosadl@vosasaigon.vn;vosadl@hcm.vnn.vn
--------------------------------------------------------------------------------
VITAMAS  
Add    :  44 Nguyen Tat Thanh Str., Dist.4, HoChiMinh City, Vietnam.
Tel     :  84.8.8262772/ 8254215/ 9402384/ 9402382/ 8235616/ 8235617
Fax    :  84.8.9400945/ 8235614/ 8235615
Email : dichvudaily@vitamas.com.vn.
--------------------------------------------------------------------------------
SAMTRA
Add     :  75 Nguyen Truong To Str., Dist.4, HoChiMinh City, Vietnam
Tel      :  84.8.9401346/ 9401372/ 8254623/ 8254614
Fax     :  84.8. 9401384/ 8255700
Email  :  samtraco@hcm.vnn.vn
--------------------------------------------------------------------------------
VOSA VUNG TAU
Add    :  04 Quang Trung Str., Vung Tau City, Vietnam
Tel     :  84.64.856800/ 856801/ 856810/ 856953
Fax    :  84.64. 856276
Email :  vosavt@hcm.vnn.vn
--------------------------------------------------------------------------------
VOSA CAN THO  
Add     :  53A/B Cach Mang Thang 8 Str.,Ninh Kieu Dist, Cantho City, VietNam
Tel      :  84.71.820055/ 820469/ 824398
Fax     : 84.71.820680
E-mail :  vosaagency@hcm.vnn.vn; vosa.ct@hcm.vnn.vn

 
 
 


5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN