Thông tin cổ đông

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 Tải về                 

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1 năm 2016 Tải về   

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (Đã kiểm toán) Tải về        

- Báo cáo tài chính riêng năm 2015       (Đã kiểm toán) Tải về   

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com