Thông tin cổ đông
1. Bổ nhiệm lại P.Tổng Giám Đốc Hoàng Hoa Phòng   Tải về   
2. Bổ nhiệm lại P.Tổng Giám Đốc Trịnh Vũ Khoa    Tải về   

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com