Thông tin cổ đông
- Thông báo V/v chi trả cổ tức năm 2013 - Tải về   
- Giấy đề nghị chuyển khoản - Tải về   
- Giải trình về ý kiến kiểm toán năm 2014 Tải về   
- Xác nhận về ý kiến kiểm toán của Cty Deloitte năm 2014 Tải về   

Sáng ngày 04/06/2014, Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2014 tại Khách sạn Kim Đô, Số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com