skip to Main Content
SẢN XUẤT KINH DOANH

Thư mời chào giá cho thuê tàu

Hợp lực để dẫn đầu Tuyên bố chung của Chương trình hành động VIMC – 2021

Với tinh thần quyết tâm và đồng lòng, với mục tiêu dẫn…

Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Ngày 02/10/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam…

Chuyển đổi số trong hoạt động của VOSA Corporation

Với bề dày lịch sử, kinh nghiệm trải qua hơn 63 năm…

Thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn xăng dầu IDEMITSU Q8

Bên cạnh dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải…

Hội thảo “Trao đổi nghiệp vụ Đại lý tàu và Đại lý vận tải”

Trong hành trình về Hà Tĩnh thân thương vừa qua, VOSA Corporation…

Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển bằng chính sách

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tính đến thời điểm…

SỰ KIỆN CÔNG ĐOÀN

Hợp lực để dẫn đầu Tuyên bố chung của Chương trình hành động VIMC – 2021

Với tinh thần quyết tâm và đồng lòng, với mục tiêu dẫn…

Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Ngày 02/10/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam…

Chuyển đổi số trong hoạt động của VOSA Corporation

Với bề dày lịch sử, kinh nghiệm trải qua hơn 63 năm…

Thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn xăng dầu IDEMITSU Q8

Bên cạnh dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải…

Hội thảo “Trao đổi nghiệp vụ Đại lý tàu và Đại lý vận tải”

Trong hành trình về Hà Tĩnh thân thương vừa qua, VOSA Corporation…

Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển bằng chính sách

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tính đến thời điểm…

ĐỐI TÁC
Back To Top