skip to Main Content
CHI TIẾT DỊCH VỤ

– Dịch vụ hàng hải cho các loại tàu bao gồm tàu dầu (cả ở cảng và ngoài khơi)

– Xếp dỡ, xếp công, kiểm đếm và kiểm định

– Theo xếp tàu bị nạn trên biển

– Giải quyết khiếu nại

– Thay đổi thuyền viên, hồi hương

– Cung cấp nguyên liệu và thực phẩm

– Làm thủ tục cho tàu quá cảng sông Mekông-PhnomPenh-Campuchia

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Đại lý tàu biển
Cung ứng dịch vụ tàu biển
Kiểm đếm hàng hóa
Đại lý vận tải
Kinh doanh kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất
Dịch vụ kho bãi
Thủ tục Xuất Nhập khẩu, khai thuế hải quan
Du lịch, khách sạn, cho thuê văn phòng
Các dịch vụ Logistics khác
Back To Top