Liên hệ
Liên hệ

Add

:

5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel

:

 84.28.54161820 / 54161821 / 54161822

Fax

:

 84.28.54161823 / 54161824

E-mail

:

 vosagroup@vosagroup.com commercial@vosagroup.com

Chairman : Do Tien Duc
E-mail : dotienduc@vosagroup.com
Tel : 84.28.54161820

Generral Director 

:   

Trinh Vu Khoa

Tel

:

84.28.54161820

E-mail

:

tvk228@vosagroup.com

 

Gửi thông tin liên hệ

Mã an toàn:

Hỗ Trợ

Chi Nhánh
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com