Lịch sử hình thành phát triển

Lịch sử hình thành phát triển Vosa
2007

Hợp tác thành lập SYMS (Việt Nam) Ltd - liên doanh với SYMS CHINA

2006

Hợp tác thành lập NYK Line (Vietnam) Ltd - liên doanh với NYK

2005

Hợp tác thành lập Hong Ha Logistics Ltd - liên doanh với NYK

2004

Hợp tác thành lập China Shipping (Vietnam) Ltd - liên doanh với China Shipping Group.

1997

Đã gia nhập IATA
Gia nhập Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

1996

Gia nhập FIATA

1995

VOSA trở thành thành viên của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
Thành lập Vận tải hàng hóa Miền Bắc Hải Phòng

1994

Gia nhập Hiệp hội đại lý và môi giới tàu biển Việt Nam (VISABA)
Thành lập Samtra tại thành phố Hồ Chí Minh.

1992

Thành lập công ty cổ phần SAFI (vận tải đường biển và đường hàng không)

1991

Thành lập Vosa Hà Nội

1989

Trụ sở chính của VOSA chuyển về TP. Hồ Chí Minh

1985

Gia nhập BIMCO

1983

Thành lập VOSA Cần Thơ

1980

Thành lập VOSA Nha Trang
Thành lập VOSA Vũng Tàu

1979

Thành lập Vietalco Sài Gòn (nay là Vitamas)

1976

Thành lập VOSA Đà Năng
Thành lập VOSA Quy Nhơn

1975

Thành lập VOSA Saigon

1964

Thành lập VOSA Bến Thủy tại Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Mar 13th 1957

Chính thức lấy tên viết tắt là VOSA
Địa chỉ đăng ký: Số 25, Điện Biên Phủ, Thành phố Hải Phòng
Thành lập VOSA QuangNinh
Thành lập Vietalco Hải phòng (nay là Orimas)

1957

Đại lý Hàng hải Việt Nam được thành lập