Lịch sử hình thành phát triển

Lịch sử hình thành phát triển Vosa
2007
Hợp tác thành lập SYMS (Việt Nam) Ltd - liên doanh với SYMS CHINA
2006
Hợp tác thành lập NYK Line (Vietnam) Ltd - liên doanh với NYK
2005
Hợp tác thành lập Hong Ha Logistics Ltd - liên doanh với NYK
2004
Hợp tác thành lập China Shipping (Vietnam) Ltd - liên doanh với China Shipping Group.
1997
Đã gia nhập IATA
Gia nhập Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
1996
Gia nhập FIATA
1995
VOSA trở thành thành viên của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
Thành lập Vận tải hàng hóa Miền Bắc Hải Phòng
1994
Gia nhập Hiệp hội đại lý và môi giới tàu biển Việt Nam (VISABA)
Thành lập Samtra tại thành phố Hồ Chí Minh.
1992
Thành lập công ty cổ phần SAFI (vận tải đường biển và đường hàng không)
1991
Thành lập Vosa Hà Nội
1989
Trụ sở chính của VOSA chuyển về TP. Hồ Chí Minh
1985
Gia nhập BIMCO
1983
Thành lập VOSA Cần Thơ
1980
Thành lập VOSA Nha Trang
Thành lập VOSA Vũng Tàu
1979
Thành lập Vietalco Sài Gòn (nay là Vitamas)
1976
Thành lập VOSA Đà Năng
Thành lập VOSA Quy Nhơn
1975
Thành lập VOSA Saigon
1964
Thành lập VOSA Bến Thủy tại Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Mar 13th 1957

Chính thức lấy tên viết tắt là VOSA
Địa chỉ đăng ký: Số 25, Điện Biên Phủ, Thành phố Hải Phòng
Thành lập VOSA QuangNinh
Thành lập Vietalco Hải phòng (nay là Orimas)

1957
Đại lý Hàng hải Việt Nam được thành lập