Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch BCTC Riêng - Quý 1.2024

Đăng tải: 26/04/2024

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng Quý 1.2024

Đăng tải: 26/04/2024

Giải trình chênh lệch BCTC Quý 1.2024 ( Hợp nhất )

Đăng tải: 24/04/2024

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1.2024 ( Hợp nhất )

Đăng tải: 24/04/2024

BCTC năm 2023 (đã kiểm toán)

Đăng tải: 29/03/2024

VOSA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4.2023

Đăng tải: 01/02/2024

Giải trình chênh lệch BCTC Quý 4.2023

Đăng tải: 01/02/2024

Giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2023

Đăng tải: 20/10/2023

Báo cáo tài chính quý III năm 2023

Đăng tải: 20/10/2023

Công văn giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2023

Đăng tải: 14/08/2023

« 1234 »