Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán VSA

Đăng tải: 04/10/2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Đăng tải: 30/09/2022

Công văn giải trình chậm công bố thông tin

Đăng tải: 15/08/2022

Công văn 212-CBTT-VOSA - Thay đổi nhân sự phụ trách phòng TCKT

Đăng tải: 21/07/2022

Thông báo kết quả bán thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Camry - biển kiểm soát 50Z - 1330

Đăng tải: 20/07/2022

Thông báo V/v Ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Đăng tải: 06/07/2022

Thông báo bán tài sản thanh lý

Đăng tải: 06/07/2022

Nghị quyết số 21-2022-NQ-TH-HĐQT - Tạm dừng hoạt động 03 chi nhánh VOSA Hà Nội, VOSA Cần Thơ và Samtra

Đăng tải: 01/07/2022

Công văn 166-CV-VOSA-CBTT - Giải trình chậm CBTT

Đăng tải: 22/06/2022

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên của công ty

Đăng tải: 13/05/2022

« 1234 »