1. Trang chủ

ORIMAS

Dịch vụ hàng hải Phương Đông ( ORIMAS Hải Phòng ) được thành lập từ năm 1975, tại thành phố Hải Phòng Việt Nam, là thành viên của các hiệp hội: Bimco, Fiata, Viffas, Visaba, Vcci.

CÁC DỊCH VỤ:

  • Đại lý Liner
  • Đại lý tàu biển
  • Đại lý vận tải & dịch vụ Logistics
  • Dịch vụ hàng hải & kiểm đếm.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  Số 54 Lê Lợi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
SĐT: +84 225 3550 671
Giám đốc: Vũ Châu Thành
SĐT: +84 983 623 909
Email: frankvu.orimas@vosagroup.com

1. Phòng Sinotrans:
Điện thoại: +84 225 3550 818 (110)
Email: terry.orimas@vosagroup.com


2. Phòng Đại lý vận tải:
Điện thoại: +84 225 3832 489/ +84 225 3550 818 (105)
Email: hatt.orimas@vosagroup.com

3. Phòng nghiệp vụ Kiểm kiện:
Điện thoại: +84 225 3550 265/ +84 225 3550 818 (116)
Email: agent.orimas@vosagroup.com