1. Trang chủ

Vosa Quảng Ninh

VOSA Quảng Ninh là doanh nghiệp thành viên của VOSA CORPORATION, là doanh nghiệp đầu tiên kinh doanh dịch vụ đại lý tầu biển của Việt Nam. VOSA Quảng Ninh đã trở thành một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành:

  • Dịch vụ đại lý tàu biển & dịch vụ hàng hải
  • Dịch vụ kho bãi và hậu cần
  • Xuất nhập khẩu
  • Giao nhận hàng hóa và cho thuê tàu
  • Dịch vụ du lịch
  • Cho thuê văn phòng
  • Dịch vụ tư vấn, giám sát xây dựng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 70 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 84.2033826245 / 84.978598539

Email: thangnv.qni@vosagroup.com