1. Trang chủ

VOSA NHA TRANG

VOSA Nha Trang tiền thân là Đại lý tàu biển Nha Trang thành lập ngày 28/02/1980, có địa bàn hoạt động từ cực bắc Khánh Hòa đến Ninh Thuận cưng ứng nhiều loại hình dịch vụ khác nhau đa dạng.

Các hoạt động chính

  • Đại lý tàu biển
  • Dịch vụ hàng hải
  • Kiểm đếm
  • Đại lý vận tải
  • Khai báo hải quan.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 107 Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.
SĐT: 0258 3880959 / 0258 3880969
Giám đốc: Nguyễn Lê Bảo Thái
SĐT: 0913460012
Email: thainlb.ntr@vosagroup.com