skip to Main Content

Giới thiệu về VOSA NHA TRANG

VOSA Nha Trang tiền thân là Đại lý tàu biển Nha Trang thành lập ngày 28/02/1980, có địa bàn hoạt động từ cực bắc Khánh Hòa đến Ninh Thuận cưng ứng nhiều loại hình dịch vụ khác nhau đa dạng.

Các hoạt động chính:

– Đại lý vận tải tàu biển
– Đại lý vận tải
– Môi giới và các dịch vụ hàng hải
– Kiểm đếm hàng hóa
– Hoạt động xuất nhập khẩu

* LIÊN HỆ :

Địa chỉ: 107 Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.
SĐT: 0258 3880959 / 0258 3880969
Phó Giám đốc Phụ trách: Nguyễn Lê Bảo Thái
SĐT: ‘0913460012
Email: thainlb.ntr@vosagroup.com

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD
ĐỐI TÁC
Back To Top