1. Trang chủ

VOSA SÀI GÒN

VOSA Sài Gòn được thành lập từ VOSA Corporation vào năm 1957 với mạng lưới văn phòng chi nhánh trên toàn quốc trên khắp các cảng hàng không và cảng đường biển Việt Nam. Tên gọi trước đây là Đại lý Hàng hải Việt Nam, dần dần trở thành đơn vị vận chuyển đáng tin cậy và hiệu quả nhất tại Việt Nam. VOSA hiện là thành viên chính thức của các tổ chức sau:

  • The Baltic and International Maritime Council (BIMCO)
  • International federation of Freight Forwarders Association (FIATA)
  • International Air Transport Association (IATA)
  • Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)
  • The Vietnam Ship Agencts and Brokers Association (VISABA)

CÁC DỊCH VỤ

  • Đại lý tàu biển
  • Dịch vụ hậu cần
  • Đại lý vận tải đường biển và hàng không
  • Thuê tàu
  • Dịch vụ kho hàng, thương mại.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Đinh Lễ, Số 01 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
SĐT bàn: 08.3826.7723 / 08.3826.7773
Fax: 08.3826.7776 – 3826.7780
MST: 0300437898-014

Tên GĐ: Phan Thế Phương
SĐT bàn/di động: 028.3826.7770 / 0903.909.926
Email (chi nhánh/GĐ): vosadl@vosasaigon.com / phuong-dl@vosasaigon.com

Phòng Thương vụ
Tel : 84.28.3826 7773/ 3826 7776
Fax : 84.28.3826 7767/ 3826 7780
Email : vosadl@vosasaigon.com; vosadl@hcm.vnn.vn

Phòng Đại lý vận tải Sea
Tel : 84.28.3826 7787
Fax : 84.28.3826 7789
Email : vosahcmf@vosasaigon.com; shipping@vosasaigon.com

Phòng Đại lý vận tải Air
Tel : 84.28.38485296 / 38487457~60
Fax : 84.28.38485436
Email : vosaair@hcm.vnn.vn

Phòng Dịch vụ
Điện thoại : 84.28.3826.7782
Fax : 84.28.3826 7784
Email : sd@vosasaigon.com