skip to Main Content

Giới thiệu về VOSA BẾN THỦY

Thành lập vào năm 1964 là chi nhánh VOSA CORPORATION

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG:

  • Đại lý tàu
  • Hoạt động kiểm kiện và giám sát
  • Cấp dầu, thực phẩm
  • Thay đổi thuyền viên, khám chữa bệnh, hồi hương
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

DỊCH VỤ CUNG CẤP

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: Số 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: 84.38.3844932
  • Fax: 84.38.3843494
  • Email : vosabenthuy@gmail.com; vosa.bt@dng.vnn.vn
  • Giám đốc : Nguyễn Hữu Quý
  • Di động : 84.913272811
ĐỐI TÁC
Back To Top