skip to Main Content

Giới thiệu về VOSA BẾN THỦY

VOSA Bến Thủy được thành lập từ năm 1964 do Cục Vận Tải Đường Thủy Việt Nam thành lập lấy tên là Đại lý tàu biển Bến Thủy. VOSA Bến Thủy với vị thế hàng đầu về dịch vụ đại lý hàng hải trong khu vực bắc Miền Trung.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG:

  • Đại lý tàu
  • Hoạt động kiểm kiện và giám sát
  • Cấp dầu, thực phẩm
  • Thay đổi thuyền viên, khám chữa bệnh, hồi hương

* LIÊN HỆ :

Địa chỉ: Số 86 Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Vinh – Nghệ An
SĐT: 02383 844932 / ‘0238 6296688
Giám đốc: Nguyễn Hữu Quý
SĐT: ‘0913 272811
Email: quynh.bth@vosagroup.com

ĐỐI TÁC
Back To Top