1. Trang chủ

VOSA BẾN THỦY

VOSA Bến Thủy được thành lập từ năm 1964 do Cục Vận Tải Đường Thủy Việt Nam thành lập lấy tên là Đại lý tàu biển Bến Thủy. VOSA Bến Thủy với vị thế hàng đầu về dịch vụ đại lý hàng hải trong khu vực bắc Miền Trung.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

  • Dịch vụ hàng hải cho các loại tàu biển
  • Kiểm đếm hàng hóa
  • Thu xếp cứu hộ cứu nạn các tàu gặp nạn trên biển, giải quyết kiếu nại
  • Thay đổi thuyền viên, hồi hương
  • Đại lý hàng hải, hàng không.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 86 Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Vinh – Nghệ An
SĐT: 02383 844932 / 0238 6296688
Giám đốc: Nguyễn Hữu Tuấn
SĐT: 0913567346
Email: tuannh.bth@vosagroup.com

15:22