1. Trang chủ

VOSA HÀ NỘI

VOSA Hà Nội là doanh nghiệp thành viên của VOSA CORPORATION được thành lập từ năm 1993

CÁC DỊCH VỤ

  • Đại lý vận tải hàng Sea và Air
  • Dịch vụ hải quan
  • Dịch vụ làm hàng dự án
  • Làm hàng Door to Door
  • Vận tải nội địa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Toàn nhà Ocean Park, phòng 707, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: +84 24 35770791/2/3
Phó Giám đốc phụ trách là: Nguyễn Bảo Linh
SĐT: +84 973668869
Email: phanpt.han@vosagroup.com
vosahanoi@vosagroup.com